Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Redelijk of ernstig ziek door het coronavirus : % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat redelijk of ernstig ziek is (geweest) door het coronavirus