Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Heeft chronisch gezondheidsklachten : % volwassenen en ouderen

Heeft meer dan 6 maanden last van één of meer gezondheidsklachten : % 18-plussers