Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Heeft geen gezondheidsklachten, of niet chronisch : % volwassenen en ouderen

Heeft geen last van gezondheidsklachten, of wel last van gezondheidsklachten maar niet meer dan 6 maanden : % 18-plussers