Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Had afgelopen maand geen gezondheidsklachten : % volwassenen en ouderen

Had afgelopen maand geen last van één of meer gezondheidsklachten : % 18-plussers