Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Was in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak duizelig/licht in het hoofd: % jongvolwassenen

% Jongvolwassenen dat in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak duizelig/licht in het hoofd was