Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Had in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak hartkloppingen: % jongvolwassenen

% Jongvolwassenen dat in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak hartkloppingen had