Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Had in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak hoofdpijn: % jongvolwassenen

% Jongvolwassenen dat in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak hoofdpijn had