Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Was in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak overgevoelig voor licht of geluid: % jongvolwassenen

% Jongvolwassenen dat in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak overgevoelig voor licht en geluid was