Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Was in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak prikkelbaar/geïrriteerd: % jongvolwassenen

% Jongvolwassenen dat in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak prikkelbaar/geïrriteerd was