Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Aantal klachten in de afgelopen 4 weken die (zeer) vaak werden ervaren: 0: % jongvolwassenen

% Jongvolwassenen dat in de afgelopen 4 weken 0 klachten (zeer) vaak heeft ervaren