Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Aantal klachten in de afgelopen 4 weken die (zeer) vaak werden ervaren: 5 of meer: % jongvolwassenen

% Jongvolwassenen dat in de afgelopen 4 weken 5 of meer klachten (zeer) vaak heeft ervaren