Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Is arbeidsongeschikt/langdurig ziek: % jongvolwassenen

% Jongvolwassenen dat arbeidsongeschikt/langdurig ziek is