Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen risico op problemen met leeftijdsgenoten: % scholieren

Percentage scholieren met normale score op de SDQ schaal problemen met leeftijdsgenoten