Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Steelt soms/meestal/altijd dingen thuis, op school of uit de winkel: % scholieren

Percentage scholieren dat soms, meestal of altijd dingen steelt thuis, op school of uit de winkel