Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen hoog risico op angststoornis of depressie: % volwassenen

Laag, geen of matig risico op angststoornis of depressie: % 18-64 jarigen