Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Risico op psychosociale problemen: % kinderen 3 jaar

Percentage 3 jarige kinderen met een matig of hoog risico op emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit en problemen met leeftijdsgenoten, gezien de grensscore of verhoogde score op al deze SDQ schalen