Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Hoog risico op psychosociale problemen: % kinderen 3 jaar

Percentage 3 jarige kinderen met een hoog risico op emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit en problemen met leeftijdsgenoten, gezien de verhoogde score op al deze SDQ schalen