Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen risico op psychosociale problemen: % kinderen 3 jaar

Percentage 3 jarige kinderen met een laag risico op emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit en problemen met leeftijdsgenoten, gezien de normale score op al deze SDQ schalen