Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen hoog risico op psychosociale problemen: % kinderen 3 jaar

Percentage 3 jarige kinderen zonder hoog risico op emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit en problemen met leeftijdsgenoten, gezien de niet verhoogde score op al deze SDQ schalen