Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Hoog risico op psychosociale problemen: % kinderen 4-11 jaar

Percentage 4 t/m 11 jarige kinderen met een hoog risico op emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit en problemen met leeftijdsgenoten, gezien de verhoogde score op al deze SDQ schalen