Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen risico op psychosociale problemen: % kinderen 4-11 jaar

Percentage 4 t/m 11 jarige kinderen met een laag risico op emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit en problemen met leeftijdsgenoten, gezien de normale score op al deze SDQ schalen