Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Risico op psychosociale problemen: % kinderen 8-11 jaar

Percentage 8 t/m 11 jarige kinderen met een matig of hoog risico op emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit en problemen met leeftijdsgenoten, gezien de grensscore of verhoogde score op al deze SDQ schalen