Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Heeft ernstige psychische klachten: % jongvolwassenen

% Jongvolwassenen dat ernstige psychische klachten heeft