Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Heeft geen psychische klachten: % jongvolwassenen

% Jongvolwassenen dat geen psychische klachten heeft