Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Iemand verteld over suïcidegedachten (van degenen met suïcidegedachten): % scholieren

Percentage scholieren dat iemand heeft verteld over suïcidegedachten (van degenen met suïcidegedachten)