Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niemand verteld over suïcidegedachten (van degenen met suïcidegedachten): % scholieren

Percentage scholieren dat niemand heeft verteld over suïcidegedachten (van degenen met suïcidegedachten)