Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Dit jaar serieus aan gedacht om eind te maken aan eigen leven: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat afgelopen jaar serieus heeft gedacht eind te maken aan eigen leven