Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Dit jaar serieus aan gedacht om eind te maken aan eigen leven : % volwassenen en ouderen

Heeft in de afgelopen twaalf maanden er een enkele keer tot heel vaak serieus over gedacht om een einde aan zijn of haar leven te maken : % 18-plussers