Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sprak met collega over suicidegedachten (van degenen die erover spraken): % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat met collega gesproken heeft over suicidale gedachten (van de mensen met suicidale gedachten)