Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sprak met familielid over suicidegedachten (van degenen die erover spraken): % volw en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat met familielid gesproken heeft over suicidale gedachten (van de mensen met suicidale gedachten)