Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Dit jaar serieus aan gedacht om eind te maken aan eigen leven: % ouderen

Percentage ouderen dat afgelopen jaar serieus heeft gedacht eind te maken aan eigen leven