Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Dit jaar serieus aan gedacht om eind te maken aan eigen leven: % ouderen

Heeft in de afgelopen twaalf maanden er een enkele keer tot heel vaak serieus over gedacht om een einde aan zijn of haar leven te maken: % 65-plussers