Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Dit jaar (heel) vaak serieus aan gedacht om eind te maken aan eigen leven: % ouderen

Heeft in de afgelopen twaalf maanden er vaak of heel vaak serieus over gedacht om een einde aan zijn of haar leven te maken: % 65-plussers