Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet dit jaar (heel) vaak serieus aan gedacht om eind te maken aan eigen leven: % ouderen

Heeft in de afgelopen twaalf maanden er nooit, een enkele keer of af en toe serieus over gedacht om een einde aan zijn of haar leven te maken: % 65-plussers