Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet gesproken over suïcidale gedachten (van de mensen met suïcidale gedachten): % ouderen

Percentage ouderen niet met anderen heeft gesproken over suïcidale gedachten (van de mensen met suïcidale gedachten)