Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sprak met andere hulpverlener over suicidegedachten (van degenen die erover spraken): % ouderen

Percentage ouderen dat met andere hulpverlener dan huisarts/POH over suicidale gedachten (van de mensen met suicidale gedachten)