Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen beperkingen op het gebied van gehoor: % volwassenen

Percentage volwassenen dat geen beperkingen heeft op het gebied van gehoor