Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen beperkingen op het gebied van gehoor, zicht of mobiliteit: % volwassenen

Percentage volwassenen dat geen beperkingen heeft op het gebied van gehoord, zicht of mobiliteit