Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minimaal 1 beperking op het gebied van zicht: % volwassenen

Percentage volwassenen dat minimaal 1 beperking heeft op het gebied van zicht