Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Krijgt geen van bovenstaande vormen van hulp: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat geen van bovenstaande vormen van hulp krijgt