Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Krijgt hulp via gemeente/WMO: % volwassenen

Percentage volwassenen dat ondersteuning krjgt via de gemeenten/WMO, zoals hulp bij het huishouden, begeleiding, een rolstoel, vervoersvoorziening