Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Krijgt hulp via gemeente/WMO: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat ondersteuning krjgt via de gemeenten/WMO, zoals hulp bij het huishouden, begeleiding, een rolstoel, vervoersvoorziening