Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Krijgt hulp van algemene maatschappelijke voorzieningen: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat hulp krijgt van voorzieningen als maatschappelijk werk, maaltijdenservice, klussendienst, boodschappenservice of activiteiten in het buurthuis