Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Krijgt wijkverpleging/hulp bij verzorging (via zorgverzekering): % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat wijkverpleging of hulp bij persoonlijke verzorging krijgt via de zorgverzekering