Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Licht of sterk belemmerd in dagelijks leven door langdurige ziekte: % volwassenen

Percentage volwassenen dat licht of sterk belemmerd is in het dagelijks leven door langdurige ziekte