Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet belemmerd in dagelijks leven door langdurige ziekte of geen ziekte: % volwassenen

Percentage volwassenen dat niet belemmerd is in het dagelijks leven door langdurige ziekte of geen ziekte