Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sterk belemmerd in dagelijks leven door langdurige ziekte: % volwassenen

Percentage volwassenen dat sterk belemmerd is in het dagelijks leven door langdurige ziekte