Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen beperkingen op het gebied van mobiliteit: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat geen beperkingen heeft op het gebied van mobiliteit