Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen beperkingen op het gebied van zicht: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat geen beperkingen heeft op het gebied van zicht