Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen beperkingen op het gebied van gehoor, zicht of mobiliteit: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat geen beperkingen heeft op het gebied van gehoord, zicht of mobiliteit