Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Krijgt geen van bovenstaande vormen van hulp: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat geen van bovenstaande vormen van hulp krijgt