Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Krijgt hulp via gemeente/WMO: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat ondersteuning krjgt via de gemeenten/WMO, zoals hulp bij het huishouden, begeleiding, een rolstoel, vervoersvoorziening