Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Krijgt particuliere hulp: % 19-plussers

Percentage volwassenen en ouderen dat particuliere, zelf betaalde hulp krijgt